LinVind Kooperativ Ekonomisk Förening

Vad är LinVind ?


LinVind Kooperativ Ekonomisk Förening är en sammanslutning av (för närvarande 318 st) elkonsumenter med säte i Linköping. Föreningens syfte är att främja sina medlemmars miljöintresse genom att tillhandahålla egen vindkraftsproducerad el. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar drift och underhåll av föreningens vindkraftverk. Antal vindkraftverk vi skall bygga beror på intresset från de som på detta sätt vill köpa "grön el".


Föreningen äger i dagsläget två vindkraftverk placerat vid Åbylund, Ledberg utanför Linköping samt Sandby utanför Vadstena. Vindkraftverken är Danska Vestas med en 600 kW V44 med 40 meters torn vid Ledberg och en 660 kW V47 med 55 meters torn vid Sandby. Dessa vindkraftverk var de senaste och de mest effektiva när upphandlingarna gjordes 1996 respektive 1999.


Verket i Ledberg har beräknats att producera ca 875 000 kWh per år och i Sandby ca 1 550 000 kWh. Verkligheten har visat en medelproduktion på ca 708 000 kWh respektive 1 251 000 kWh.


Vindkraftverken har delats upp i andelar motsvarande ca 1 000 kWh el per år, vilket betyder totalt 2425 andelar. Varje medlem får högst köpa andelar motsvarande sin egen samlade elförbrukning på ett år, dvs har man en elförbrukning på 10 000 kWh per år får man köpa 10 andelar, osv. Varje medlem deltar med minst en andel. Varje andel motsvarar alltså en elproduktion i vindkraftverket på 1000 kWh och kostade vid starten 3700 kr för vindkraftverket i Ledberg och 3300 kr för det i Sandby.


Initiativtagare och projektörer till LinVind I i Ledberg var Rolf Petterson RP:s Vindkraftskonsult och Bror Larsson E&U Konsult och till LinVind II i Sandby R&B Vindkraft AB.


Vindkraftverket i Ledberg såldes 15 juni 2015 till markägaren.


Hur går det till?


Principen i en kooperativ ekonomisk förening är att ett antal personer går samman och köper ett gemensamt vindkraftverk som producerar den el som medlemmarna själva förbrukar.


Den el som produceras i föreningens vindkraftverk köps i princip av medlemmarna för deras egen konsumtion men av praktiska skäl levereras elen till ett kraftbolag som tar balansansvar. Medlemmen betalar sin energiavgift till kraftbolaget som skickar tillbaka pengarna till föreningen eftersom man producerat sin egen el. Föreningen drar av kostnaden för drift och underhåll på vindkraftverket samt skickar tillbaka resterande del till medlemmarna som en återbäring.


Kooperativet skall vara till medlemmarnas egen nytta och nyttigheten som kooperativet tillhandahåller är egen vindkraftproducerad el.


Ett kooperativt vindkraftverk behöver inte ligga i anslutning till delägarnas fastigheter och alla som har en elförbrukning på minst 1000 kWh per år kan vara med som medlemmar.


Medlemmarna kan köpa sin el från det lokala energibolaget men ändå betrakta avräkningen från andelsföreningen som en kredit på sin elräkning.


Genom att köpa el från ett vindkraftverk medverkar du till att den el som du konsumerar produceras på ett miljöriktigt sätt med en ren, förnybar och oändlig energikälla, vinden.


På samma sätt som med klorblekt papper kan vi konsumenter, i och med avregleringen av elmarknaden, styra produktionen av el mot ett mer miljöanpassat sätt.
Copyright LinVind 2012 © All Rights Reserved