LinVind Kooperativ Ekonomisk Förening

"När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar."

~Kinesiskt ordspråkÅrsprotokoll


I länken nedan hittar ni årsprotokoll från LinVinds senast årsmöte.


Här hittar ni årsprotokollet >>

Copyright LinVind 2012 © All Rights Reserved