LinVind Kooperativ Ekonomisk Förening

"När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar."

~Kinesiskt ordspråk


Huvuddata Vestas V44 och Vestas V47

Ledberg (sålt 15/6 2015)

Sandby

Maskin

V44

V47

Axel

Horisontal

Horisontal

Märkeffekt

600 kW

660 kW

Max effekt

600 kW

660 kW

Navhöjd

40 m

55 m

Rotordiameter

44 m

47 m

Antal blad

3

3

Rotorvarv

28 rpm

29 rpm

Startvind

4 m/s

ca 4,5 m/s

Märkvind

13-14 m/s

13-14 m/s

Stoppvind

20 m/s

25 m/s

Bladreglering

Aktiv pitch

Aktiv pitch

Generator

600 kW OptiSlip

660 kW OptiSlip

Mekanisk broms

Hydraliskt aktiverad,

placerad på huvudaxeln

Hydraliskt aktiverad,

placerad på huvudaxeln

Aerodynamisk broms

Hydraulisk pitch på hela bladet

Hydraulisk pitch på hela bladet

Tornvikt

25 ton

50,7 ton

Maskinhusvikt

17 ton

20,4 ton

Rotorvikt

8,5 ton

7,2 ton

Copyright LinVind 2012 © All Rights Reserved